Fabrikkinnkallinger

Kjærlighet til kvalitet er mer enn å lage, selge og vedlikeholde biler.

Toyota setter pålitelighet og sikkerhet svært høyt, og i tilfeller hvor det konstateres avvik fra produktstandard, kalles biler inn for utbedring. Våre teknikere vil i slike tilfeller utføre nødvendig(e) operasjon(er) kostnadsfritt for bileier.

Det er som regel til enhver tid flere innkallingskampanjer som løper samtidig, og noen ganger kan en enkelt bil være omfattet av flere enn èn.

Det er Toyota Norge som varsler bileiere om innkallingskampanjer, og vi som forhandler er ansvarlig for å utbedre biler som er registrert på eiere som har adresse i vårt nedslagsfelt. Det er viktig for Toyota at slike varsel blir sendt bileiere så snart som mulig, selv om det i enkelte tilfeller medfører at det blir sendt så tidlig at f.eks. manglende deletilgang setter oss ute av stand til å utføre selve utbedringen "der og da". I tilfeller med manglende deletilgang, kontakter vi bileiere fortløpende etter hvert som vi får inn nødvendig matriell.

Men så har vi også en del tilfeller hvor vi ikke har kommet i kontakt med bileier for å avtale utbedring. Det kan være fordi vi har feil kontaktinformasjon, vi har sendt innkallingen til feil sms/epost/postadresse, bilen kan ha skiftet eier fra første gang vi sendte innkalling og til nå, og så videre. Derfor sender vi tidvis "samleinnkallinger" til eiere av biler som har en aktiv fabrikkinnkalling.

Dersom du har blitt styrt til denne siden av en epost, sms eller brev fra oss, så er din bil omfattet av en eller flere "gamle" innkallingskampanjer som vi gjerne vil få avsluttet. Vi ber deg derfor kontakte oss snarest for bestilling av tid for utbedring, denne utbedringen utføres kostnadsfritt for deg som bileier.

Eier du ikke bilen lenger? Da setter vi pris på å bli informert om det slik at vi kan forsøke å kontakte ny eier.