Fabrikkinnkallinger

Kjærlighet til kvalitet er mer enn å lage, selge og vedlikeholde biler.

Toyota setter pålitelighet og sikkerhet svært høyt, og i tilfeller hvor det konstateres avvik fra produktstandard, kalles biler inn for utbedring. Våre teknikere vil i slike tilfeller utføre nødvendig(e) operasjon(er) kostnadsfritt for bileier.

Det er som regel til enhver tid flere innkallingskampanjer som løper samtidig, og noen ganger kan en enkelt bil være omfattet av flere enn èn.

Det er Toyota Norge som varsler bileiere om innkallingskampanjer, og vi som forhandler er ansvarlig for å utbedre biler som er registrert på eiere som har adresse i vårt nedslagsfelt. Det er viktig for Toyota at slike varsel blir sendt bileiere så snart som mulig, selv om det i enkelte tilfeller medfører at det blir sendt så tidlig at f.eks. manglende deletilgang setter oss ute av stand til å utføre selve utbedringen "der og da". I tilfeller med manglende deletilgang, kontakter vi bileiere fortløpende etter hvert som vi får inn nødvendig materiell.

En fabrikkinnkalling har ofte sin bakgrunn i en sikkerhetsmessig vurdering, og selv om erfaring tilsier at mulige feil i mange tilfeller har begrenset trafikksikkerhetsmessig innvirkning og lav andel faktiske tilfeller, så er det likevel viktig for oss å gjennomføre utbedringene Toyota har beskrevet for å sikre ditt problemfrie bilhold. Enkelte fabrikkinnkallinger kan imidlertid ha potensielt større konsekvenser ved feil, og selv om det er registrert få eller ingen uønskede hendelser i Norge, er dette en type innkallinger som vi gir ekstra høy prioritet.

Har du kommet til denne siden via en lenke i en e-post, sms eller brev fra oss? Da betyr det at din bil er omfattet av en fabrikkinnkalling. Vi ber deg derfor kontakte oss snarest for bestilling av tid for utbedring, denne utbedringen utføres kostnadsfritt for deg som bileier.

Eier du ikke bilen lenger? Da setter vi pris på å bli informert om det slik at vi kan forsøke å kontakte ny eier.